Polypal 607

Jde o polyvalentní míchací systém pro míchání mnoha druhů emailů, sestávající z 23 pigmentů (bází) a 46 pojidel (konvertorů).

  • Báze 607
  • Pojiva 607